STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

WYPOWIEDŹ PISEMNA

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

Zad 1 – krótki tekst użytkowy

Jak wygląda ta część egzaminu?

   » Pocztówka

   » Wiadomość

   » Mail & sms

   » Ogłoszenie

   » Ankieta

 

Zad 2 – dłuższy tekst użytkowy

   » List prywatny

   » List formalny

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Jak wygląda ta część egzaminu?

   » Opowiadanie

   » Rozprawka

   » Opis

   » Recenzja

 

DODATKOWO:

 

  » Interpunkcja

          » ćwiczenie

  » Francuski język pisany

 


 

  LIST FORMALNY - typowe wyrażenia  

 
  POWITANIA :

  Monsieur,

  Madame,

  Madame, Monsieur,

  Messieurs,

  Monsieur le Directeur,

  Monsieur le Proviseur,

  Monsieur le Président,

  Madame la Presidente,

  Monsieur le Maire,

  Monsieur le Ministre,

  Monsieur l'Ambassadeur,

  etc.

  Szanowny Panie

  Szanowna Pani

  Szanowni Państwo

  Szanowni Państwo

  Szanowny Panie Dyrektorze

  Szanowny Panie Dyrektorze

  Szanowny Panie Prezesie

  Szanowna Pani Prezes

  Szanowny Panie Burmistrzu

  Szanowny Pani Ministrze

  Szanowny Panie Ambasadorze

  itd.

  Używane najczęściej

  j.w.

  Gdy nie znamy nazwiska adresata

  Do firmy lub instytucji

  Do dyrektora firmy

  Do dyrektora szkoły

  Także: Sz. P. Prezydencie

  j.w.

 

 

 

  i wiele innych zależnie od okazji.

  POŻEGNANIA 

  składają się zazwyczaj z trzech elementów, które można łączyć w różne kombinacje:

1

Prośba

2

Zwrot do adresata (jak w powitaniu)

3

Wyrazy szacunku, poszanowania, ukłony...

  Je vous prie d’agréer,

  Je vous prie de recevoir,

  Nous vous prions de croire,

  Veuillez agréer, 

  Recevez, 

  Agréez,

  Croyez,

  Soyez assurés,

  Monsieur le Directeur,

  Monsieur,

  Mesdames, Messieurs,

  Madame la Présidente,

  Madame,

  Monsieur le Président,

  Monsieur,

  Messieurs,

  l’expression de mes sentiments distingués.

  l’assurance de ma haute considération.

  à nos sentiments les meuilleurs.

  nos sentiments les plus distingués.

  mes salutations respectueuses.

  l’expression de mon profond respect.

  à mes sentiments cordiaux.

  de notre dévouement.

 

UWAGA!!!

  Czasownik "croire" wymaga aby przed wyrazami szacunku umieścić "à"

     Wyrażenie "Soyez assurés" wymaga przyimka "de"

         Im formuła jest dłuższa, tym brzmi bardziej uprzejmie.

 

  JAK ROZPOCZĄĆ?

  En réponse à ...

  Suite à ...

  En référence à ...

  Nous avons bien reçu votre lettre du 15.05.05. ...

  Conformément à ....

  Après avoir (pris connaissance de ..., consulté ...)

  Comme convenu ...

 

  Je vous prie de ...

  Je vous prie de bien vouloir ...

  Je vous remercie de ...

  Merci de ...

  Merci de bien vouloir ...

  J’ai le regret de vous signaler que ...

  Je me permet de vous adresser ...

  J’ai l’honneur de ...

  Je voudrais ...

  Je souhaiterais ...

  J’aimerais ...

 

  W odpowiedzi na ...

  W konsekwencji ...

  W nawiązaniu do ...

  Otrzymaliśmy Pański list z dnia 15.05.05.

  Zgodnie z ...

  Po (zapoznaniu się z) ...

  Jak zostało uzgodnione ...

 

  Proszę, aby ...

  Bardzo proszę ...

  Dziękuję za ...

  dosł. dziękuję za ... - ale jest to w rzeczywistości prośba

  dosł. bardzo dziękuję ... - j.w.

  Z żalem oznajmiam, że ...

  Pozwalam sobie zwrócić się do Pana z...

  Mam zaszczyt ...

  Chciałbym ...

  j.w.

  j.w. 

 

  INNE:

  dès que possible

  dans le plus bref délais

  vous trouverez ci-joint

  veuillez trouver ci-annexé

  dans l’attente de

  jak tylko to będzie możliwe

  podobnie

  w załączeniu znajdzie Pan

  j.w.

  w oczekiwaniu na

Powrót