STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

WYPOWIEDŹ PISEMNA

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

Zad 1 – krótki tekst użytkowy

Jak wygląda ta część egzaminu?

   » Pocztówka

   » Wiadomość

   » Mail & sms

   » Ogłoszenie

   » Ankieta

 

Zad 2 – dłuższy tekst użytkowy

   » List prywatny

   » List formalny

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Jak wygląda ta część egzaminu?

   » Opowiadanie

   » Rozprawka

   » Opis

   » Recenzja

 

DODATKOWO:

 

  » Interpunkcja

          » ćwiczenie

  » Francuski język pisany

 

ROZPRAWKA  

  Rozprawka to wypowiedź, w której autor prezentuje swoje rozważania nad pewnym zagadnieniem, poszukuje odpowiedzi na postawione pytania, przedstawia tok swojego rozumowania. Celem rozprawki jest przede wszystkim przekonanie odbiorców do postawionej tezy, uargumentowanie wybranego rozwiązania.

 

   Najczęściej spotykane schematy budowy rozprawki to:

 

1. Teza Argumenty Potwierdzenie tezy
2. Hipoteza Argumenty Teza
3. Hipoteza Argumenty „za” Argumenty „przeciw” Teza

 

   Teza to stwierdzenie, o którego słuszności autor jest przekonany i pragnie to potwierdzić argumentami.

   Argumenty to dowody na poparcie stwierdzenia lub udowodnienie czy tez obalenie hipotezy.

   Hipoteza to opinia, do której autor zamierza się ustosunkować, obalić ją albo udowodnić.

 

   Poszczególne części rozprawki ujęte są w odrębne akapity.

 

   Rozprawka pisana jest formalnym stylem języka.

 

   Temat rozprawki może sformułowany w formie:

pytania, np. Etes-vous pour ou contre la libre expression sur Internet ?

stwierdzenia, «Organiser la journée sans voiture ne sert à rien, cela ne diminuera pas la pollution dans les villes». Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do powyższej opinii.

tezy, którą należy udowodnić, np. Uzasadnij słuszność przysłowia: «L'argent ne fait pas le bonheur».

 

   Tak jak pozostałe wypowiedzi z arkusza III, rozprawka powinna zawierać od 200 do 250 słów i ściśle odpowiadać poleceniu.

 

Ocenie podlega treść, kompozycja, bogactwo językowe i poprawność. Aby Twoja praca została wysoko oceniona, musisz więc pracować w sposób zorganizowany:

 

  1. Przeanalizuj dokładnie temat.     

 

   Przykładowo, gdy temat brzmi: „Telewizja i Internet są głównym powodem wzrostu przemocy wśród młodzieży”, nie pisz, co wiesz na temat telewizji i Internetu. Skup się tylko na tym aspekcie mediów, który jest podany w temacie.

 

   Warto też, w trakcie redagowania planu rozprawki, skontrolować, czy nasze rozumowanie nie odbiegło od tematu pracy.

 

 

  1. Przygotuj w brudnopisie plan wypowiedzi.      

 

   Wypisz wszystkie argumenty, które przychodzą Ci na myśl. Później spróbuj połączyć je między sobą, tak, aby tworzyły logiczny ciąg myślowy.

   Dobierz przykłady, aby potwierdzić każdy z argumentów. Możesz zamieścić jakiś cytat, podać przykład z Twojego osobistego doświadczenia, odwołać się do przeczytanej książki, czy obejrzanego filmu, a może poprzeć argument faktem historycznym.

   Argumenty „za” i „przeciw” możesz przygotować w formie tabelki.

   Zastanów się, jak będzie wyglądał wstęp. Nie wystarczy powtórzyć zdania z tematu, musisz dodać cos od siebie.      Przedstaw swoje stanowisko, sformułuj zagadnienie. Możesz użyć pytania retorycznego, a także zasygnalizować plan wypowiedzi.

   Sformułuj wnioski. Zakończenie powinno zawierać skrótowe podsumowanie przytoczonego rozumowania i jednoznacznie wypływającą z niego tezę / potwierdzenie tezy.

 

3.  Zredaguj rozprawkę według przygotowanego planu.   

 

   Najtrudniejsze jest pierwsze zdanie. Możesz zapisać je najpierw w brudnopisie. Potem już pójdzie gładko. Staraj się zachować proporcje między poszczególnymi akapitami. Używaj wyrażeń zapewniających spójność tekstu i wyznaczających strukturę wypowiedzi. Stosuj styl formalny języka i zróżnicowane słownictwo i struktury gramatyczne. Uważaj na strukturę zdania francuskiego, pamiętaj o interpunkcji. Atutem będą użyte idiomy, powiedzenia jak również przykłady związane z kulturą francuską i życiem we Francji.

 

4.  Przeczytaj tekst jeszcze raz, popraw błędy, policz słowa.

 

                » Typowe wyrażenia

Powrót